Mostar: Održana prezentacija softverske platforme za unos i razmjenu podataka o provođenju prava intelektualnog vlasništva u BiH

 

Mostar, 21. februara 2024. – U zgradi zajedničkih institucija BiH u Mostaru danas je održana prezentacija softverske platforme za unos i razmjenu podataka o provođenju prava intelektualnog vlasništva (PERP – Portal za elektronsku razmjenu podataka) u Bosni i Hercegovini.  

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, uz podršku Europske unije kroz projekat „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini“ i u saradnji sa institucijama nadležnim u području sticanja i provođenja prava intelektualnog vlasništva u BiH, već dvije godine radi na razvoju softverske platforme, koja je sada u završnoj fazi.

Institut je do sada u nekoliko navrata organizirao online prezentaciju softvera, a cilj današnje prezentacije bio je okupiti i povezati sve uključene kontakt osobe u institucijama, predstavnike kompanije ORKA d.o.o Sarajevo, koja je zadužena za implementaciju, te osobe iz Instituta koje su angažirane kao koordinatori.

Pozdravni govor učesnicima sastanka uputio je direktor Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo, nakon čega su predstavljene ključne funkcionalnosti i prednosti platforme koja omogućava sigurnu komunikaciju svih uključenih strana sa ciljem efikasnog provođenja prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini.

Razvoj platforme podržao je projekat „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Europska unija. Projekat radi na izgradnji kapaciteta BiH institucija odgovornih za zaštitu i provođenje prava intelektualnog vlasništva kroz poboljšanje saradnje među njima, izmjeni propisa koji se odnose na intelektualno vlasništvo i njihovo daljnje usklađivanje sa europskom pravnom stečevinom, kao i na podizanju svijesti o intelektualnom vlasništvu među širom javnosti.