Održan seminar za tržišne inspektore u BiH o provođenju prava intelektualnog vlasništva

 

Mostar, 22. februara 2024. – Seminar za tržišne inspektore u Bosni i Hercegovini o provođenju prava intelektualnog vlasništva održan je od 19. do 22. februara u Mostaru, u organizaciji projekta „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Europska unija.

Prvog dana seminara, predstavnici tržišnih inspektorata u BiH upoznati su sa pravima intelektualnog vlasništva, razlozima za provođenje tih prava, vrstama ostvarivanja prava i građanskom provođenju prava intelektualnog vlasništva.

Teme drugoga dana seminara bile su povrede prava intelektualnog vlasništva u materijalnim propisima i inspekcijski nadzor, prekršajni nalog i prvostepeni postupak pred prekršajnim sudom, krivična djela protiv intelektualnog vlasništva, istraga i prikupljanje dokaza, tok krivičnog postupka, a prezentirana je i statistika provođenja prava intelektualnog vlasništva.

Trećeg dana seminara, tržišni inspektori mogli su čuti savjete za prepoznavanje krivotvorene robe, prezentirani su im postupci pregleda robe, uzorkovanja i fotografiranja uzoraka, kao i modeli međuagencijske i međunarodne saradnje.

Posljednjeg dana seminara govorilo se o saradnji sa nosiocima prava, analizi rizika i postupku u vezi sa sumnjivom robom.

Svih dana seminara bila je omogućena rasprava i pitanja u vezi sa navedenim temama.

Tržišne inspekcije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini nadležne su, između ostalog, i za provođenje prava intelektualnog vlasništva.