Nastavak edukacije ključnih domaćih institucija o pravima intelektualnog vlasništva uz podršku Evropske unije

 

Mostar, 29. februar 2024. – U protekle dvije sedmice, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, u saradnji sa projektom „Podrška EU pravima intelektualnog vlasništva u BiH“ koji finansira Evropska unija, uspješno je održao dva seminara za jačanje prava intelektualnog vlasništva u zemlji. Ovi seminari su održani u Mostaru, a bili su namijenjeni agencijama za provođenje zakona, odnosno tržišnim inspektorima i carinskim službenicima. 

Seminari su učesnicima pružili konkretne uvide u pitanje prava intelektualnog vlasništva, kao i praktične preporuke koje će im biti od velike koristi u svakodnevnom obavljanju službe. Učesnicima je pružena mogućnost da se upoznaju sa savremenim alatima i metodama postupanja u borbi protiv krivotvorene i piratske robe koja ne zadovoljava osnovne standarde bezbjednosti, jer kao takva može da nanese veliku štetu materijalnim dobrima ili zdravlju korisnika takve robe.

Carinska kontrola i inspekcije su od ključnog značaja u postupanju sa pravima intelektualnog vlasništva jer pomažu u sprečavanju širenja falsifikovane i piratske robe, štite javno zdravlje i bezbjednost, potiču inovacije i kreativnost, osiguravaju usklađenost sa međunarodnim trgovinskim zakonima, odvraćaju nezakonite aktivnosti i održavaju povjerenje potrošača. Ovi napori zahtijevaju usku saradnju između vlada, međunarodnih organizacija i privatnog sektora da bi bili efikasni.

Pružajući potrebnu ekspertizu i podršku Institutu za intelektualno vlasništvo i kreativnim industrijama u BiH,  Evropska unija doprinosi usklađivanju zakonodavstva sa evropskim standardima  i poboljšanju konkurentnosti i inovativnosti ekonomije u zemlji.

„Projekat Podrška EU pravima intelektualnog vlasništva u BiH naglašava posvećenost Evropske unije u pomoći Bosni i Hercegovini u podizanju njenog okvira intelektualnog vlasništva da bi se postigli evropski standardi. Čvrst okvir intelektualnog vlasništva je od vitalnog značaja  za ekonomski i inovativni rast zemlje. Seminari su neizostavan dio sveobuhvatne podrške ovom sektoru, jer intenzivno radimo na edukaciji ključnih domaćih institucija i time utiremo put za prosperitetniju budućnost u skladu s evropskim praksama,“ ovim povodom izjavio je Miodrag Marković, vođa projektnog tima.