Mostar: Održana prezentacija softverske platforme za unos i razmjenu podataka o provedbi prava intelektualnog vlasništva u BiH

 

Mostar, 21. veljače 2024. – U zgradi zajedničkih institucija BiH u Mostaru danas je održana prezentacija softverske platforme za unos i razmjenu podataka o provedbi prava intelektualnog vlasništva (PERP – Portal za elektroničku razmjenu podataka) u Bosni i Hercegovini.  

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, uz potporu Europske unije kroz projekt „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini“ i u suradnji s institucijama mjerodavnim u području stjecanja i provedbe prava intelektualnog vlasništva u BiH, već dvije godine radi na razvoju softverske platforme, koja je sada u završnoj fazi. 

Institut je do sada u nekoliko navrata organizirao online prezentaciju softvera, a cilj današnje prezentacije bio je okupiti i povezati sve uključene kontakt osobe u institucijama, predstavnike kompanije ORKA d.o.o Sarajevo, koja je zadužena za implementaciju, te osobe iz Instituta koje su angažirane kao koordinatori.

Pozdravni govor sudionicima sastanka uputio je ravnatelj Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo, nakon čega su predstavljene ključne funkcionalnosti i prednosti platforme koja omogućava sigurnu komunikaciju svih uključenih strana s ciljem učinkovite provedbe prava intelektualnoga vlasništva u Bosni i Hercegovini.

Razvoj platforme podržao je projekt „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini“, koji financira Europska unija. Projekt radi na izgradnji kapaciteta BiH institucija odgovornih za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva kroz poboljšanje suradnje među njima, izmjeni propisa koji se odnose na intelektualno vlasništvo i njihovo daljnje usklađivanje s europskom pravnom stečevinom, kao i na podizanju svijesti o intelektualnom vlasništvu među širom javnosti.