Održan seminar za tržišne inspektore u BiH o provedbi prava intelektualnoga vlasništva

 

Mostar, 22. veljače 2024. – Seminar za tržišne inspektore u Bosni i Hercegovini o provedbi prava intelektualnoga vlasništva održan je od 19. do 22. veljače u Mostaru, u organizaciji projekta „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini“, koji financira Europska unija.

Prvog dana seminara, predstavnici tržišnih inspektorata u BiH upoznati su s pravima intelektualnoga vlasništva, razlozima za provedbu tih prava, vrstama ostvarivanja prava i građanskoj provedbi prava intelektualnoga vlasništva.

Teme drugoga dana seminara bile su povrede prava intelektualnoga vlasništva u materijalnim propisima i inspekcijski nadzor, prekršajni nalog i prvostupanjski postupak pred prekršajnim sudom, kaznena djela protiv intelektualnoga vlasništva, istraga i prikupljanje dokaza, tijek kaznenog postupka, a prezentirana je i statistika provedbe prava intelektualnoga vlasništva.

Trećeg dana seminara, tržišni inspektori mogli su čuti savjete za prepoznavanje krivotvorene robe, prezentirani su im postupci pregleda robe, uzorkovanja i fotografiranja uzoraka, kao i modeli međuagencijske i međunarodne saradnje.

Posljednjeg dana seminara govorilo se o suradnji s nositeljima prava, analizi rizika i postupku u vezi sa sumnjivom robom.

Svih dana seminara bila je omogućena rasprava i pitanja u vezi s navedenim temama.

Tržišne inspekcije na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini nadležne su, između ostalog, i za provedbu prava intelektualnog vlasništva.