Obrasci-industrijski dizajn

 

Obrasce za industrijski dizajn možete preuzeti odabirom naziva obrasca.

Obrazac D-01: Zahtjev za priznanje industrijskoga dizajna

Obrazac D-02: Obrazac za dostavljanje prikaza uz D-01

Obrazac D-03: Zahtjev za razdvajanje višestruke prijave industrijskoga dizajna

Obrazac D-03A: Zahtjev za razdvajanje registriranoga industrijskoga dizajna

Obrazac D-04: Zahtjev za pretvorbu prijave patenta u prijavu industrijskoga dizajna ili obratno

Obrazac D-04A: Zahtjev za upis promjena imena i adrese nositelja industrijskoga dizajna,odnosno podnositelja prijave u odgovarajući registar

Obrazac D-04B: Zahtjev za upis prijenosa industrijskoga dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar

Obrazac D-05: Zahtjev za upis licence ili franšize industrijskoga dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar

Obrazac D-05A: Zahtjev za upis zaloga industrijskoga dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar

Obrazac D-06: Zahtjev za produljenje važenja industrijskoga dizajna

Obrazac D-07: Prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju industrijskoga dizajna

Obrazac D-08: Zahtjev za pretragu registra prijava i registra industrijskoga dizajna

Obrazac D-09: Zahtjev za međunarodno registriranje industrijskoga dizajna

Dodatni list 1: Podaci o ostalim podnositeljima prijave

Dodatni list 5: Podaci o ostalim autorima

Dodatni list 7: Podaci o višestrukome pravu prvenstva

Obrazac PZ-01: Zahtjev za upis promjene zastupnika