Поступак заштите ауторског права у БиХ

Принцип да се ауторско право стиче без формалности вриједи и у већини држава свијета, па и у БиХ.

Са циљем очувања доказа или из других разлога, аутор може депоновати оригинале или примјерке својих ауторских дјела или предмета својих сродних права у Институту за интелектуално власништво/својину БиХ. Депоновано дјело уписује се у књигу евиденције ауторских дјела коју води Институт.

Депоновање није обавеза аутора, нити је услов за стицање ауторско-правне заштите, већ само могућност.

Ауторско право траје током живота аутора и 70 година послије његове смрти. У случају коауторског дјела рок трајања заштите се рачуна од смрти коаутора који је посљедњи умро. Ако је ријеч о дјелу чији аутор није познат (анонимно дјело), рок трајања ауторског права је 70 година од допуштеног објављивања тог дјела. Уколико је субјект ауторског права на колективном дјелу или рачунарском програму правно лице, рок трајања заштите је 70 година од објављивања дјела, односно од настанка рачунарског програма.