Службени гласник и остале објаве

Службени гласник Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине:

Службени гласници (2023):

▪ Гласник број 1/2023

▪ Гласник број 2/2023

▪ Гласник број 3/2023

▪ Гласник број 4/2023

 

◊ Објава захтјева за проширење европских пријава патената (2022):

▪ 1/2022 – Q1

▪ 2/2022 – Q2

▪ 3/2022 – Q3

▪ 4/2022 – Q4

 

◊ Архива:

◊ Службени гласници (2022)

◊ Службени гласници (2021)

 Објава захтјева за проширење европских пријава патената (2021)

◊ Службени гласници (2020)

◊ Објава захтјева за проширење европских пријава патената (2020)

◊ Службени гласници (2019)

◊ Објава захтјева за проширење европских пријава патената (2019)

◊ Службени гласници (2018)

◊ Објава захтјева за проширење европских пријава патената (2018)

◊ Службени гласници (2017)

 Објава захтјева за проширење европских пријава патената (2017)

Службени гласници (2016)

 Објава захтјева за проширење европских пријава патената (2016)

Службени гласници (2015)

Службени гласници (2014)

Службени гласници (2013)

Службени гласници (2012)

Службени гласници (2011)

Службени гласници (2010)

Службени гласници (2009)

Службени гласници (2008)