Obrasci-industrijski dizajn

 

Obrasce za industrijski dizajn možete preuzeti odabirom naziva obrasca.

Obrazac D-01: Zahtjev za priznanje industrijskog dizajna

Obrazac D-02: Obrazac za dostavljanje prikaza uz D-01

Obrazac D-03: Zahtjev za razdvajanje višestruke prijave industrijskog dizajna

Obrazac D-03A: Zahtjev za razdvajanje registriranog industrijskog dizajna

Obrazac D-04: Zahtjev za pretvaranje prijave patenta u prijavu industrijskog dizajna ili obratno

Obrazac D-04A: Zahtjev za upisivanje promjena imena i adrese nosioca industrijskog dizajna, odnosno podnosioca prijave u odgovarajući registar

Obrazac D-04B: Zahtjev za upisivanje prijenosa industrijskog dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar

Obrazac D-05: Zahtjev za upisivanje licence ili franšize industrijskog dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar

Obrazac D-05A: Zahtjev za upisivanje zaloga industrijskog dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar

Obrazac D-06: Zahtjev za produženje važenja industrijskog dizajna

Obrazac D-07: Prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju industrijskog dizajna

Obrazac D-08: Zahtjev za pretraživanje registra prijava i registra industrijskog dizajna

Obrazac D-09: Zahtjev za međunarodno registriranje industrijskog dizajna

Dodatni list 1: Podaci o ostalim podnosiocima prijave

Dodatni list 5: Podaci o ostalim autorima

Dodatni list 7: Podaci o višestrukom pravu prvenstva

Obrazac PZ-01: Zahtjev za upisivanje promjene predstavnika