Autorsko pravo i srodna prava

Autorsko pravo nastaje istovremeno sa nastankom autorskog djela. To znači da za sticanje i održavanje autorskopravne zaštite nije propisan upravni postupak pred određenim državnim organom, niti je potrebno ispuniti bilo kakve formalnosti ili plaćati taksu. U skladu s tim, ne postoji registar zaštićenih autorskih djela.