U čemu Vam ne možemo pomoći

Institut ne može za vas sastaviti prijavu za priznanje prava industrijskog vlasništva (prijavu patenta, prijavu žiga, prijavu industrijskog dizajna ili prijavu geografske oznake)

Institut ne može pružati pravne savjete u konkretnim postupcima koji se vode pred Institutom, to čine registrovani zastupnici za zaštitu industrijskog vlasništva

Institut ne može dati procjenu komercijalne vrijednosti vašeg zaštićenog prava

Institut ne može finansirati vašu proizvodnju i prodaju

Institut ne može pripremati, niti davati mišljenja o ugovorima o prometu vašeg prava (prenos prava, licenca i sl.)

Institut ne može registrovati vašu firmu – to čine registracioni sudovi