Pristup informacijama

Vodič za pristup informacijama Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine urađen je kako bi pomogao podnosiocima zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama u skladu s odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 28/00, 45/06, 102/09 i 62/11).

Vodič možete pogledati ovdje.

Rješenje o imenovanju službenika za informiranje

Formular zahtjeva za pristup informacijama možete preuzeti ovdje.

Odgovori ZOSPI

Izvještaj o zahtjevima za slobodan pristup informacijama – 2023.

Napomena: Postupak uvida u dokumentaciju koja se odnosi  na žigove regulisan je člankom 13. Zakona o žigu („Službeni glasnik BiH“, broj: 53/10), te u skladu sa navedenim, informacije o žigovima o kojima Institut za intelektualno vlasništvo BiH vodi službenu evidenciju ne potpadaju pod informacije u smislu odredaba Zakona o slobodi pristupa informacijama.