Uključivanje akademske zajednice u diskusije o intelektualnom vlasništvu ključno je za inovacije i napredak BiH prema Europskoj uniji

 

Mostar, 28. februara 2024. – Seminari pod nazivom „Intelektualno vlasništvo na Univerzitetu“ održani su tokom mjeseca februara na univerzitetima u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, u okviru projekta „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Europska unija, sa ciljem profesionalnog usavršavanja i unapređenja intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini. 

„Uključivanje akademske zajednice u diskusije o intelektualnom vlasništvu od vitalnog je značaja za Bosnu i Hercegovinu na puta prema EU. Akademska zajednica u BiH igra ključnu ulogu u stvaranju inovacija i istraživanja, te doprinosi intelektualnom i kulturnom kapitalu zemlje. Njihovo uključivanje u usklađivanje propisa o intelektualnom vlasništvu s EU standardima ne samo da osigurava usklađenost s europskim normama, nego i uzima u obzir jedinstveni društveno-ekonomski i kulturni kontekst BiH. Stoga je neophodno da akademska zajednica bude aktivno uključena u ove diskusije za poticanje okruženja koje podržava inovacije, kulturno obogaćivanje i ekonomski napredak u zemlji“, saopćeno je iz Projekta.

„Europska unija finansira ovaj projekat kako bi pružila podršku Bosni i Hercegovini u usklađivanju zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom, poboljšanju konkurentnosti i inovativnosti privrede u BiH, kroz pružanje neophodne ekspertize i podrške Institutu za intelektualno vlasništvo i kreativnim industrijama u BiH“, kazao je vođa tima Projekta, Miodrag Marković.

Prema njegovim riječima, razvoj svakog savremenog društva počiva i na poticanju intelektualnog vlasništva, a posvećenost intelektualnom radu, nauci i inovaciji mora biti institucionalno podržana. ,,Neophodno je da se prepozna neprocjenjiv doprinos inovatora i istraživača u svim sferama, a posebno na univerzitetima, koji sa ustrajnošću i intelektualnim poštenjem rade svoj posao kako bi stvorili nove i bolje proizvode i usluge, zaštitili svoje intelektualno vlasništvo i sačuvali akademski integritet“, poručio je Marković i naglasio da su ovi seminari još jedan važan korak na putu razumijevanja i poštovanja zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Centar za razvoj i podršku istraživanju na Univerzitetu u Banjaluci provodi aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti o zaštiti intelektualnog vlasništva. „Kada je riječ o intelektualnom vlasništvu na Univerzitetu u Banjaluci, odnosno aktivnostima koje je na tom polju realizovao Centar za razvoj i podršku istraživanju, u ranijem periodu fokus smo stavljali na patentiranje i zaštitu autorskih prava, a tema ovog seminara bila je zaštita računarskih programa i postupak patentiranja kompjuterski implementiranih pronalazaka, a što je veoma značajno za sve naše nastavnike i saradnike“, kazao je viši stručni saradnik za razvoj i preduzetništvo Predrag Govedarica, koji je i zadužen za poslove intelektualnog vlasništva na Univerzitetu.

Ovim povodom, iz Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu naveli su da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu posvećen misiji zaštite prava intelektualnog vlasništva koja nastanu iz naučnoistraživačkog/umjetničkog rada njihovih nastavnika i saradnika, odnosno stvaralaca intelektualnih tvorevina, te zaključili da su kreativnost i inovativnost pokretači razvoja i napretka svakog društva i zato ih treba zaštititi i poticati.