Arhiva

 

Zakon o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH br. 3/02)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH br. 7/02)

Pravilnik o stručnim kriterijima za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava (Sl. glasnik BiH br. 10/02)

Zakon o administrativnim pristojbama (Sl. glasnik BiH br. 16/02)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim pristojbama (Sl. glasnik BiH br. 19/02)

Zakon o izmjeni zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH br. 29/02)

Zakon o izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH (Sl. glasnik BiH br. 76/06)

Zakon o zaštiti novih sorti biljaka Bosne i Hercegovine

Direktiva Vijeća 91/250/EEZ od 14. svibnja 1991. o pravnoj zaštiti računalnih programa

◊ Odlukа o osnutku Vijeća za autorsko pravo i srodna prava

◊ Program rada Vijeća za autorsko pravo i srodna prava za 2011. godinu