Žig

Žig je pravo kojim se štiti znak koji služi za razlikovanje robe, odnosno usluge jednog učesnika u gospodarskom prometu od iste ili slične robe/usluge drugog učesnika u gospodarskom prometu.