Kolektivne organizacije

Kolektivne organizacije za ostvarivanje autorskoga prava i srodnih prava

Informacije o kolektivnim organizacijama za ostvarivanje autorskoga prava i srodnih prava možete pogledati ovdje.

IZVJEŠĆA:

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je, na sjednici održanoj 19. travnja 2012., Izvješće o funkcioniranju sustava kolektivnoga ostvarivanja autorskoga i srodnih prava u BiH u razdoblju od 2005. do 2010. godine. Izvješće je usvojeno i u Domu naroda PSBiH, na sjednici održanoj 15. svibnja 2012., sa zaključcima iz Izvješća (osim zaključka pod brojem 2) i zajedno s još jednim dodatnim zaključkom Povjerenstva.

Izvješće i dodatke možete pogledati na sljedećim linkovima:

Izvješće o funkcioniranju sustava kolektivnoga ostvarivanja autorskoga i srodnih prava u Bosni i Hercegovini u razdoblju 2005. – 2010.

Dodatak 1: Poslovanje „Sine qua non" d.o.o.

Dodatak 2: Poslovanje UG „Uzus" Sarajevo

Dodatak 3: Poslovanje UG „Kvantum" Bijeljina

Dodatak 4: Poslovanje „Elta-kabela" d.o.o. Doboj

Izvješća o nadzoru nad radom kolektivnih organizacija

RJEŠENJA:

Rješenje o izdavanju dozvole za kolektivno ostvarivanje prava autorā glazbenih djela

Rješenje o izdavanju dozvole objavljeno u Službenom glasniku BiH možete pogledati ovdje.

Rješenje o oduzimanju dozvole za ostvarivanje prava radiodifuznih organizacija poduzeću "Elta - kabel" d.o.o. iz Doboja

Rješenje o oduzimanju dozvole za ostvarivanje prava proizvođača fonograma udruzi "Kvantum" iz Bijeljine

Rješenje o oduzimanju dozvole za ostvarivanje prava umjetnika izvođača agenciji "Sine Qua Non" d.o.o. iz Sarajeva

Rješenje o oduzimanju dozvole za ostvarivanje prava umjetnika izvođača udruzi "Uzus" iz Sarajeva

Rješenja o oduzimanju dozvola objavljena u Službenom glasniku BiH možete pogledati ovdje.

Rješenje o izdavanju dozvole za kolektivno ostvarivanje prava izvođača glazbenih djela

Rješenje o izdavanju dozvole za kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma

Rješenje o izdavanju dozvole za kolektivno ostvarivanje prava na naknadu za kabelsko reemitiranje audiovizualnih djela

Rješenje o izdavanju dozvole za kolektivno ostvarivanje prava na privatnu i drugu vlastitu uporabu

Rješenje o izdavanju dozvole za kolektivno ostvarivanje prava na naknadu za privatnu i drugu vlastitu uporabu

Rješenje o nalaganju mjera za otklanjanje nepravilnosti u radu Asocijaciji skladatelja-glazbenih stvaratelja - AMUS (Broj: 04-47-5-233/19VT)

Rješenje o nalaganju mjera za otklanjanje nepravilnosti u radu Asocijaciji skladatelja-glazbenih stvaratelja - AMUS (Broj: 04-47-5-741-10/19VT)

Rješenje o uvjetnom oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora glazbenih djela Asocijaciji skladatelja-glazbenih stvaratelja (AMUS)

Rješenje o stavljanju izvan snage Rješenja o uvjetnom oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora glazbenih djela Asocijaciji skladatelja - glazbenih stvaratelja (AMUS)

Rješenje o nalaganju mjera za otklanjanje nepravilnosti u radu Asocijacije izvođača i svirača (AIS)

OSTALO:

Metodologija nadzora nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

AMUS – Utvrđivanje kvoruma na Skupštini Udruženja – Mišljenje Ministarstva pravde BiH