Autorsko pravo i srodna prava

Autorsko pravo nastaje istovremeno sa nastankom autorskog djela. To znači da za stjecanje i održavanje autorskopravne zaštite nije propisan upravni postupak pred određenim državnim tijelom, niti je potrebno ispuniti bilo kakve formalnosti ili plaćati pristojbu. Slijedeći to, ne postoji registar zaštićenih autorskih djela.