Povjerenstvo za prizive

 

Povjerenstvo za prizive je neovisno tijelo za rješavanje povodom priziva u drugostupanjskome upravnome postupku u području industrijskoga vlasništva za koje je mjerodavan Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o patentu, Zakonu o žigu, Zakonu o industrijskome dizajnu i Zakonu o zaštiti oznaka zemljopisnoga podrijetla.

Odluka o načinu izbora članova Povjerenstva za prizive Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine