Postupci pred Institutom

Pred Institutom za intelektualno vlasništvo BiH vode se upravni postupci za stjecanje, održavanje, promet i prestanak prava industrijskog vlasništva, i to:

- patenta

- žiga

- industrijskog dizajna

- zemljopisne oznake.

- topografije integriranog kruga

Za svako od prava industrijskog vlasništva Institut vodi registar:

- registar prijava prava industrijskog vlasništva,

- registar priznatih prava industrijskog vlasništva,

- registar zastupnika za zaštitu industrijskog vlasništva.

Registri koje vodi Institut smatraju se javnim knjigama i dostupni su trećim osobama na uvid.

Protiv odluka Instituta donesenih u prvom stupnju kojima je odlučeno o predmetu postupka može se uložiti priziv Povjerenstvu za prizive Instituta. Protiv rješenja Instituta donesenih u drugom stupnju priziv nije dopušten, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.

Institut vodi postupak za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju patenta, žiga, industrijskog dizajna, topografije integriranog kruga i zemljopisne oznake.