Zakoni i drugi propisi BiH iz oblasti intelektualnog vlasništva

ZAKONI:

Zakon o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Zakon o patentu

Zakon o žigu

Zakon o industrijskom dizajnu

Zakon o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla

Zakon o zaštiti topografije integriranog kruga

Zakon o zaštiti novih biljnih sorti u BiH

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti novih biljnih sorti u Bosni i Hercegovini

Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina

Zakon o autorskom i srodnim pravima

Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

PODZAKONSKI AKTI:

Pravilnik o postupku za priznanje patenta i konsenzualnoga patenta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje patenta i konsenzualnoga patenta

Pravilnik o postupku za priznanje žiga

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje žiga

Pravilnik o postupku za priznanje industrijskoga dizajna

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje industrijskog dizajna

Pravilnik o postupku za priznanje oznake podrijetla proizvoda, imena podrijetla i zemljopisne oznake

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje oznake podrijetla proizvoda, imena podrijetla i zemljopisne oznake 

Odluka o izgledu isprave o statusu ovlaštenoga korisnika zemljopisne oznake / imena podrijetla

Pravilnik o postupku za priznanje topografije integriranoga kruga

◊ Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za priznanje topografije integriranog kruga

Pravilnik o načinu i obliku deponiranja autorskih djela i predmeta srodnih prava i o njihovu upisu u knjigu evidencije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i formi deponiranja autorskih djela i predmeta srodnih prava i o njihovom upisivanju u knjigu evidencije

Odluka o određivanju identifikacijskog broja za upis u knjigu evidencije autorskog djela i predmeta srodnih prava

Pravilnik o načinu i formi ispunjavanja uvjeta za davanje dozvole pravnim osobama za obnašanje poslova kolektivnoga ostvarivanja autorskoga i srodnih prava

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i formi ispunjavanja uvjeta za davanje dozvole pravnim osobama za obnašanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava

Odluka o iznosima naknada za reproduciranje za privatnu i drugu vlastitu uporabu autorskih djela i predmeta srodnih prava

Odluka o upisu u registre zastupnika za zaštitu industrijskoga vlasništva koje vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine  (Obrazac izjave)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu u registre zastupnika za zaštitu industrijskoga vlasništva koje vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Pravilnik o stručnome ispitu za zastupnike za zaštitu industrijskoga vlasništva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnome ispitu za zastupnike za zaštitu industrijskoga vlasništva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnome ispitu za zastupnike za zaštitu industrijskoga vlasništva

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stručnome ispitu za zastupnike za zaštitu industrijskoga vlasništva

Pravilnik o medijaciji radi zaključenja kolektivnoga ugovora o kablovskoj retransmisiji radiodifuzno emitiranih djela

Odluka o načinu izbora članova Povjerenstva za prizive Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Pravilnik o izdavanju duplikata rješenja i zaključaka

Odluka o formiranju Međuresornoga tijela za suradnju u području stjecanja i provedbe prava intelektualnoga vlasništva u Bosni i Hercegovini

◊ Odluka o dopuni Odluke o formiranju Međuresornoga tijela za suradnju u području stjecanja i provedbe prava intelektualnoga vlasništva u Bosni i Hercegovini

Odluka o usvajanju Strategije provedbe prava intelektualnoga vlasništva u Bosni i Hercegovini 2018. – 2022. godina

Odluke o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva:

Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nositelja patenta

Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nositelja žiga

Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nositelja industrijskog dizajna

Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nositelja imena podrijetla ili zemljopisne oznake

Odlukа o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nositelja autorskog i srodnih prava