Uključivanje akademske zajednice u diskusije o intelektualnom vlasništvu ključno je za inovacije i napredak BiH prema Europskoj uniji

 

Mostar, 28. veljače 2024. – Seminari pod nazivom „Intelektualno vlasništvo na Sveučilištu“ održani su tijekom mjeseca veljače na sveučilištima u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, u okviru projekta „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini“, koji financira Europska unija, s ciljem profesionalnog usavršavanja i unapređenja intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini.

„Uključivanje akademske zajednice u diskusije o intelektualnom vlasništvu od vitalnog je značaja za Bosnu i Hercegovinu na puta prema EU. Akademska zajednica u BiH igra ključnu ulogu u stvaranju inovacija i istraživanja, te doprinosi intelektualnom i kulturnom kapitalu zemlje. Njihovo uključivanje u usklađivanje propisa o intelektualnom vlasništvu s EU standardima ne samo da osigurava usklađenost s europskim normama, nego i uzima u obzir jedinstveni društveno-ekonomski i kulturni kontekst BiH. Stoga je neophodno da akademska zajednica bude aktivno uključena u ove diskusije za poticanje okruženja koje podržava inovacije, kulturno obogaćivanje i ekonomski napredak u zemlji“, priopćeno je iz Projekta.

„Europska unija financira ovaj projekt kako bi pružila podršku Bosni i Hercegovini u usklađivanju zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom, poboljšanju konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva u BiH, kroz pružanje neophodne ekspertize i podrške Institutu za intelektualno vlasništvo i kreativnim industrijama u BiH“, kazao je voditelj tima Projekta, Miodrag Marković.

Prema njegovim riječima, razvoj svakog suvremenog društva počiva i na poticanju intelektualnog vlasništva, a posvećenost intelektualnom radu, znanosti i inovaciji mora biti institucionalno podržana. ,,Neophodno je da se prepozna neprocjenjiv doprinos inovatora i istraživača u svim sferama, a posebno na sveučilištima, koji sa ustrajnošću i intelektualnim poštenjem rade svoj posao kako bi stvorili nove i bolje proizvode i usluge, zaštitili svoje intelektualno vlasništvo i sačuvali akademski integritet“, poručio je Marković i naglasio da su ovi seminari još jedan važan korak na putu razumijevanja i poštovanja zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Centar za razvoj i podršku istraživanju na Univerzitetu u Banjoj Luci provodi aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti o zaštiti intelektualnog vlasništva. „Kada je riječ o intelektualnom vlasništvu na Univerzitetu u Banjoj Luci, odnosno aktivnostima koje je na tom polju realizirao Centar za razvoj i podršku istraživanju, u ranijem razdoblju fokus smo stavljali na patentiranje i zaštitu autorskih prava, a tema ovog seminara bila je zaštita računalnih programa i postupak patentiranja računalno implementiranih izuma, a što je veoma značajno za sve naše nastavnike i suradnike“, kazao je viši stručni suradnik za razvoj i poduzetništvo Predrag Govedarica, koji je i zadužen za poslove intelektualnog vlasništva na Univerzitetu.

Ovim povodom, iz Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu naveli su da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu posvećen misiji zaštite prava intelektualnog vlasništva koja nastanu iz znanstvenoistraživačkog/umjetničkog rada njihovih nastavnika i suradnika, odnosno stvaratelja intelektualnih tvorevina, te zaključili da su kreativnost i inovativnost pokretači razvoja i napretka svakog društva i zato ih treba zaštititi i poticati.