Nastavak edukacije ključnih domaćih institucija o pravima intelektualnog vlasništva uz podršku Europske unije

 

Mostar, 29. veljače 2024. – U protekla dva tjedna, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, u suradnji s projektom „Podrška EU pravima intelektualnog vlasništva u BiH“ koji financira Europska unija, uspješno je održao dva seminara za jačanje prava intelektualnog vlasništva u zemlji. Ovi seminari su održani u Mostaru, a bili su namijenjeni agencijama za provedbu zakona, odnosno tržišnim inspektorima i carinskim službenicima. 

Seminari su sudionicima pružili konkretne uvide u pitanje prava intelektualnog vlasništva, kao i praktične preporuke koje će im biti od velike koristi u svakodnevnom obavljanju službe. Sudionicima je pružena mogućnost da se upoznaju sa suvremenim alatima i metodama postupanja u borbi protiv krivotvorene i piratske robe koja ne zadovoljava osnovne standarde sigurnosti, jer kao takva može nanijeti veliku štetu materijalnim dobrima ili zdravlju korisnika takve robe.

Carinska kontrola i inspekcije su od ključnog značaja u postupanju sa pravima intelektualnog vlasništva jer pomažu u sprečavanju širenja falsificirane i piratske robe, štite javno zdravlje i sigurnost, potiču inovacije i kreativnost, osiguravaju usklađenost sa međunarodnim trgovinskim zakonima, odvraćaju nezakonite aktivnosti i održavaju povjerenje potrošača. Ovi napori zahtijevaju usku saradnju između vlada, međunarodnih organizacija i privatnog sektora da bi bili efikasni.

Pružajući potrebnu ekspertizu i podršku Institutu za intelektualno vlasništvo i kreativnim industrijama u BiH, Europska unija doprinosi usklađivanju zakonodavstva sa europskim standardima i poboljšanju konkurentnosti i inovativnosti ekonomije u zemlji.

„Projekat Podrška EU pravima intelektualnog vlasništva u BiH naglašava posvećenost Europske unije u pomoći Bosni i Hercegovini u podizanju njenog okvira intelektualnog vlasništva da bi se postigli europski standardi. Čvrst okvir intelektualnog vlasništva je od vitalnog značaja za ekonomski i inovativni rast zemlje. Seminari su neizostavan dio sveobuhvatne podrške ovom sektoru, jer intenzivno radimo na edukaciji ključnih domaćih institucija i time utiremo put za prosperitetniju budućnost u skladu s europskim praksama,“ ovim povodom izjavio je Miodrag Marković, voditelj projektnog tima.