Архива

 

Закон о индустријскоj својини у Босни и Херцеговини (Сл. гласник БиХ бр. 3/02) - ПДФ на латиници

Закон о ауторском праву и сродним правима у Босни и Херцеговини (Сл. гласник БиХ бр. 7/02)- ПДФ на латиници

Правилник о стручним критеријумима за обављање дјелатности остваривања ауторског права и сродних права (Сл. гласник БиХ бр. 10/02) - ПДФ на латиници

Закон о административним таксама (Сл. гласник БиХ бр. 16/02) – ПДФ на латиници

Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама (Сл. гласник БиХ бр. 19/02) – ПДФ на латиници

Закон о измјени закона о индустријскоj својини у Босни и Херцеговини (Сл. гласник БиХ бр. 29/02) - ПДФ на латиници

Закон о измјенама Закона о ауторском праву и сродним правима у БиХ (Сл. гласник БиХ бр. 76/06) - ПДФ на латиници

Закон о заштити нових сорти биљака Босне и Херцеговине - ПДФ на латиници

Директива Вијећа 91/250/ЕЕЗ од 14. свибња 1991. о правној заштити рачуналних програма - ПДФ на латиници

◊ Одлука о оснивању Савјета за ауторско право и сродна права

◊ Програм рада Савјета за ауторско право и сродна права за 2011. годину

◊ Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Савјета за ауторско право и сродна права

◊ Одлука о оснивању Савјета за развој корисника интелектуалне својине

◊ Програм рада Савјета за развој корисника интелектуалне својине за 2011. годину

◊ Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Савјета за развој корисника интелектуалне својине

◊ Oдлука о оснивању Савјета за заштиту права интелектуалне својине

◊ Програм рада Савјета за заштиту права интелектуалне својине за 2011. годину

◊ Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Савјета за заштиту права интелектуалне својине

Одлука о условима за упис у регистре представника за заштиту индустријске својине које води Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине