Прописи БиХ у вези с таксама и трошковима

НАРЕДБА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБИ О УПЛАТНИМ РАЧУНИМА ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ (Сл. гласник БиХ бр. 28/20)

◊ НАРЕДБА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБИ О УПЛАТНИМ РАЧУНИМА ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ (Сл. гласник БиХ бр. 15/17)

ИНСТРУКЦИЈЕ О ПРИПРЕМАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ „АR“ МОДУЛА 

НАРЕДБА О УПЛАТНИМ РАЧУНИМА ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ (Сл. гласник БиХ бр. 19/14)

НАРЕДБА О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О УПЛАТНИМ РАЧУНИМА ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ (Сл. гласник БиХ бр. 6/15)

НАРЕДБА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О УПЛАТНИМ РАЧУНИМА ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ (Сл. гласник БиХ бр. 12/15)

ОДЛУКА О ПОСЕБНИМ ТРОШКОВИМА ПОСТУПКА ЗА СТИЦАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ (Сл. гласник БиХ бр. 109/10)

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА ТАРИФЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ (Сл. гласник бр. 15/14)