Обрасци-ознака географског поријекла

 

Обрасце за географске ознаке можете преузети избором назива обрасца.

Образац ОГП-01: Захтјев за регистровање географске ознаке или имена поријекла

Образац ОГП-02: Захтјев за уписивање промјене имена и/или адресе подносиоца пријаве или овлашћеног корисника географске ознаке или имена поријекла

Образац ОГП-03: Предлог за проглашавање ништавим рјешења о регистровању географске ознаке или имена поријекла, односно рјешења о признању статуса овлашћеног корисника географске ознаке или имена поријекла

Образац ОК-01: Захтјев за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке или имена поријекла

Образац ОК-02: Захтјев за продужење важења статуса овлашћеног корисника географске ознаке или имена поријекла

Додатни лист 1: Подаци о осталим подносиоцима пријаве

Образац ПЗ-01: Захтјев за уписивање промјене представника