Претрага база података

 

Овдје можете наћи линкове за приступ националним и међународним базама података интелектуалне својине, у којим можете доћи до информација битних за ваше пословање или, истраживање или за израду научног рада.

Подаци доступни на овом сајту су информативног карактера, и редовно се ажурирају/мијењају, због чега резултате претраживања треба третирати с дозом резерве.

Прије почетка претраживања, потребно је пажљиво проучити доступна упутства за претраживање за сваки тип базе података. Грешка у начину вршења претраживања базе података може довести корисника претраживања у заблуду, па препоручујемо да прије покретања било каквог поступка заштите интелектуалне својине на основу добијених резултата из база података потраже савјет стручњака.

Институт за интелектуалну својину БиХ не сноси никакву одговорност за посљедице које могу настати коришћењем података преузетих из база података.

Назив базе података и линк

Садржај

Напомене:

esp@cenet

Упутство на српском језику са странице www.zis.gov.rs

Патентни документи ЕПО

Преко 60 милиона патентних докумената, највећа бесплатна база патената, садржи документе од 1836. до данас

hr.esp@cenet

Упутство на хрватском језику са странице www.dziv.hr

Библиографски подаци свих објављених патентних пријава и признатих права у РХ и припадајући патентни документи

Изглед и резултати претраге су на хрватском језику

epoline

Европски патентни регистар (подаци који се објављују током поступка додјеле патента, пост-грант информације у националној фази, патентне фамилије, INPADOC legal status)

Омогућава електронску комуникацију подносиоцима и заступницима са ЕПО

wipo-patentscope

Објављене ПЦТ међународне пријаве патената

Садржи библиографске податке, описе проналазака, патентне захтјеве, резултате прелиминарних испитивања и претраживања.

USPTO Web Patent Databases

База патентних докумената патентне канцеларије САД-а


The Eurasian Patent Organization

Евроазијска база патентних докумената


Завод за интелектуалну својину РС

Објављене патентне пријаве и национални фонд жигова и индустријског дизајна

Базе података српског Завода за интелектуалну својину и подаци о интелектуалној својини из Југославије

Државни завод за интелектуално власништво Републике Хрватске

Објављене пријаве и права индустријског власништва у РХ

Ажурирају се једном мјесечно након изласка службеног гласника.

Urad RS za intelektualno lastnino

Претраге објављених пријава и права индустријске својине у Словенији

Базе података словеначког Уреда за интелектуалну својину  

Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA)

Објављене патентне пријаве и национални фонд жигова

База података Њемачке канцеларије за патенте и жигове


Madrid Monitor

Подаци о свим међународним жиговима у систему Мадридског споразума и Мадридског протокола

Ажурира се на дневној бази

Hague Express

(WIPO)

Хашки систем за међународну регистрацију индустријског дизајна


EUIPO Online

Објављене пријаве жигова и индустријског дизајна

EUTM Online European Union trade mark database

RCD-Online registered Community designs

TMview trade mark in the EU