Индустријски дизајн

Индустријским дизајном штити се изглед цијелог или дијела производа који је нов и чији је индивидуални карактер резултат посебних обиљежја линија, контура, боја, облика, односно материјала производа самог по себи или његових орнамената. Индустријским дизајном може бити заштићен било који индустријски или занатски производ, укључујући дијелове намијењене за састављање у комплексан производ, групе или композиције производа, амбалажу, модне кројеве, графичке симболе и топографске ознаке.