Е-уплата

 

Апликација за праћење и евиденцију уплата („Е-уплата“ апликација) у Институту за интелектуалну својину БиХ је Интернет апликација којом се корисницима апликације омогућава приступ за самостално задуживање административних такси и посебних трошкова поступка за радње пред Институтом.

Коришћењем „Е-уплата“ апликације, корисник иницира задужење ради додјељивања позива на број у сврху плаћања административних такси и посебних трошкова поступка за одређену радњу пред Институтом.

Документација потребна за додјелу креденцијала (корисничко име и лозинка)

1. Општи услови коришћења апликације Е-уплата

2. Измјене и допуне Општих услова коришћења апликације Е-уплата

3. Захтјев за приступ апликацији Е-уплата

4. Изјава о приступању и прихватању услова коришћења апликације Е-уплата

Захтјев и изјаву потребно је доставити у папирној форми на протокол Института, док ће се додијељено корисничко име и лозинка кориснику доставити препорученом пошиљком или личним преузимањем у Институту.

Корисници који имају додијељење креденцијале (корисничко име и лозинка) апликацији приступају овдје.