Колективне организације

Колективне организације за остваривање ауторског права и сродних права

Информације о колективним организацијама за остваривање ауторског права и сродних права можете погледати овдје.

ИЗВЈЕШТАЈИ:

Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине усвојио је, на сједници одржаној 19. априла 2012., Извјештај о функционисању система колективног остваривања ауторског и сродних права у БиХ у периоду од 2005. до 2010. године. Извјештај је усвојен и у Дому народа ПСБиХ, на сједници одржаној 15. маја 2012., са закључцима из Извјештаја (осим закључка под бројем 2) и заједно с још једним додатним закључком Комисије.

Извјештај и прилоге можете погледати на сљедећим линковима:

Извјештај о функционисању система колективног остваривања ауторског и сродних права у БиХ у периоду 2005. - 2010.

Прилог 1: Пословање "Sine qua non" д.о.о.

Прилог 2: Пословање УГ "Узус" Сарајево

Прилог 3: Пословање УГ "Квантум" Бијељина

Прилог 4: Пословање "Елта-кабела" д.о.о. Добој

Извјештаји о надзору над радом колективних организација

РЈЕШЕЊA:

Рјешењe о издавању дозволе за колективно остваривање права ауторā музичких дјела

Рјешење о издавању дозволе објављено у Службеном гласнику БиХ можете погледати овдје.

Рјешење о одузимању дозволе за остваривање права радиодифузних организација предузећу "Елта-кабел" д.о.о. из Добоја

Рјешење о одузимању дозволе за остваривање права произвођача фонограма удружењу  "Квантум" из Бијељине

Рјешење о одузимању дозволе за остваривање права умјетника извођача агенцији "Sine Qua Non" д.о.о. из Сарајева

Рјешење о одузимању дозволе за остваривање права умјетника извођача удружењу "Узус" из Сарајева

Рјешења о одузимању дозвола објављена у Службеном гласнику БиХ можете погледати овдје.

Рјешење о издавању дозволе за колективно остваривање права извођача музичких дјела

Рјешење о издавању дозволе за колективно остваривање права произвођача фонограма

Рјешење о издавању дозволе за колективно остваривање права на накнаду за кабловско реемитовање аудиовизуелних дјела

Рјешење о издавању дозволе за колективно остваривање права на приватну и другу властиту употребу

Рјешење о издавању дозволе за колективно остваривање права на накнаду за приватну и другу властиту употребу

Рјешење о налагању мјера за отклањање неправилности у раду Асоцијацији композитора-музичких стваралаца - АМУС (Број:04-47-5-233/19VT)

Рјешење о налагању мјера за отклањање неправилности у раду Асоцијацији композитора-музичких стваралаца - АМУС (Број: 04-47-5-741-10/19VT)

Рјешење о условном одузимању дозволе за обављање дјелатности колективног остваривања права аутора музичких дјела Асоцијацији композитора-музичких стваралаца (АМУС)

Рјешење о стављању ван снаге Рјешења о условном одузимању дозволе за обављање дјелатности колективног остваривања права аутора музичких дјела Асоцијацији композитора-музичких стваралаца (АМУС)

Рјешење о налагању мјера за отклањање неправилности у раду Асоцијације извођача и свирача (АИС)

ОСТАЛО:

Методологија надзора над радом организација за колективно остваривање ауторског и сродних права

АМУС – Утврђивање кворума на Скупштини Удружења – Мишљење Министарства правде БиХ