Е-регистар националних жигова

Регистар жигова Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, који садржи све пријављене односно регистроване жигове директно у Институту (ажуриран на дневној бази, тренутно доступна верзија на енглеском језику):