У чему вам не можемо помоћи

 

- Институт не може за вас да састави пријаву за признање права индустријске својине (пријаву патента, пријаву жига, пријаву индустријског дизајна или пријаву географске ознаке)

- Институт не може да пружа правне савјете у конкретним поступцима који се воде пред Институтом, то чине регистровани заступници за заштиту индустријске својине

- Институт не може да дâ процјену комерцијалне вриједности вашег заштићеног права

- Институт не може да финансира вашу производњу и продају

- Институт не може да припрема, нити да даје мишљења о уговорима о промету вашег права (пренос права, лиценца и сл.)

- Институт не може да региструје вашу фирму – то чине регистрациони судови