Међународне конвенције и уговори којих је БиХ чланица

 

Мадридски споразум о међународној регистрацији жигова – ПДФ на латиници

Oдлука о ратификацији протокола који се односи на Mадридски споразум о међународној регистрацији жигова - ПДФ на латиници

Oдлука о ратификацији Уговора о ауторском праву Свјетске организације за интелектуалну својину - ПДФ на латиници

Одлука о ратификацији Конвенције о заштити произвођача фонограма од недозвољеног умножавања њихових фонограма - ПДФ на латиници

Одлука о ратификацији Уговора о изведбама и фонограмима Свјетске организације за интелектуалну својину - ПДФ на латиници

Одлука о ратификацији Стразбуршког споразума о међународној класификацији патената - ПДФ на латиници

Одлука о ратификацији Међународне конвенције о заштити умјетника извођача, произвођача фонограма и радио-дифузних организација - ПДФ на латиници

Oдлука о ратификацији Будимпештанског споразума о међународном признавању депозита микроорганизама ради поступка патентирања - ПДФ на латиници

Одлука о ратификацији Уговора о интелектуалној својини за интегрисана кола - Вошингтон 26. маја 1989. - ПДФ на латиници

Одлука о ратификацији Женевског акта Хашког споразума о међународној регистрацији индустријског дизајна

Oдлукa о ратификацији Најробијског уговора о заштити олимпијског симбола од 26. септембра 1981. године

Oдлукa о ратификацији Споразума о установљењу међународне класификације фигуративних елемената жигова

Одлука о ратификацији Уговора о патентном праву

Одлука о ратификацији Лисабонског споразума

Одлукa о ратификацији Maдридског споразума о сузбијању лажних и преварних ознака поријекла на производима

Уговор о жиговном праву

Париска конвенција о заштити индустријске својине

Бернска конвенција о заштити књижевних и умјетничких дјела

Конвенција о оснивању Свјетске организације за интелектуалну својину – ПДФ на латиници

Конвенција о дистрибуцији сигнала за пренос програма преко сателита – ПДФ на латиници

Локарнски аранжман о установљењу међународне класификације за индустријске узорке и моделе – ПДФ на латиници

Ничански аранжман о међународној класификацији производа и услуга ради регистровања жигова – ПДФ на латиници

Oдлука о давању сагласности за ратификацију Уговора из Маракеша Свјетске организације за интелектуалну својину (WIPO) за олакшање приступа објављеним дјелима слијепим, слабовидним и лицима која се из другог разлога не могу користити штампом

ОСТАЛИ АКТИ:

Одлука о ратификацији Споразума између Савјета министара БиХ и Европске патентне организације о сарадњи у области патената (споразум о сарадњи и проширењу) - ПДФ на латиници

Уредба о ратификацији Уговора о сарадњи на подручју патената (ПЦТ) - ПДФ на латиници

Споразум о трговинским аспектима права интелектуалнe својине (ТРИПС споразум) - ПДФ на латиници (неслужбени превод)