Обрасци-жиг

 

Обрасце за жигове можете преузети избором назива обрасца.

- Упутство за израду пријаве жига (по рубрикама обрасца З-01)

Образац З-01: Захтјев за признање жига

Образац З-02: Захтјев за раздвајање пријаве жига

Образац З-03: Захтјев за раздвајање жига

Образац З-04: Захтјев за уписивање промјена имена и/или адресе

Образац З-05: Захтјев за уписивање преноса жига, односно права из пријаве

Образац З-06: Захтјев за продужење важења жига

Образац З-07: Захтјев за уписивање ограничења пописа робе и/или услуга

Образац З-08: Захтјев за уписивање лиценце или франшизе

Образац З-09: Захтјев за уписивање залоге

Образац З-10: Предлог за проглашавање ништавим рјешења о признању жига

Образац З-11: Захтјев за престанак жига

Образац З-12: Захтјев за међународно регистровање жига

Образац З-13: Захтјев за територијално проширење међународног жига

Образац З-14: Приговор (опозиција) на објављену пријаву жига

Образац ПЗ-01: Захтјев за уписивање промјене представника