Жиг

Жиг је право којим се штити знак који служи за разликовање робе, односно услуге једног учесника у привредном промету од исте или сличне робе/услуге другог учесника у привредном промету.