Топографија интегрисаног кола

Топографија интегрисаног кола jе скуп повезаних слика, забиљежених или кодираних на било који начин, које представљају тродимензионалну матрицу слојева од којих је интегрисано коло састављено, при чему свака слика садржи цјелину или дио матрице полупроводничког производа у свакој фази његове производње.