Комисија за жалбе

Комисија за жалбе је независан орган за рјешавање поводом жалби у другостепеном управном поступку у области индустријске својине за коју је надлежан Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине у складу са Законом о патенту, Законом о жигу, Законом о индустријском дизајну и Законом о заштити ознака географског поријекла.

Одлука о начину избора чланова Комисије за жалбе Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине