WIPO Lex

WIPO Lex је глобална база података која пружа бесплатан приступ правним информацијама о интелектуалној својини, као што су уговори којима управља Свјетска организација за интелектуалну својину (WIPO), други уговори везани за интелектуалну својину и закони и прописи држава чланица WIPO-а, Уједињених нација и Свјетске трговинске организације.

http://www.wipo.int/wipolex/en/