Корисни линкови

 

Свјетска организација за интелектуалну својину (WIPO)

http://www.wipo.int

Европски завод за патенте (EPO)

http://www.epo.org

Завод за интелектуалну својину Европске уније (EUIPO)

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/

https://ideaspowered.eu/gen/our-projects/ip-teaching-materials#results

TMclass сервис

http://tmclass.tmdn.org/ec2/

TMview

https://www.tmdn.org/tmview

CETMOS

http://www.cetmos.eu/home.html

Завод за интелектуaлну својину Републике Србије

http://www.zis.gov.rs

Државни завод за интелектуално власништво Републике Хрватске

http://www.dziv.hr

Завод Сједињених Држава за патенте и жигове (USPTO)

http://www.uspto.gov

Дански завод за патенте и жигове

http://www.dkpto.org

Њемачки завод за патенте и жигове (DPMA)

http://www.dpma.de

Аустријски завод за патенте

http://www.patentamt.at

Јапански завод за патенте (JPO)

http://www.jpo.go.jp

Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља

http://www.uzzb.gov.ba