Обрасци-топографија интегрисаног кола

 

Обрасце за топографију интегрисаног кола можете преузети одабиром назива обрасца.

Образац ПЗТ-01: Захтјев за уписивање промјене представника у регистар

Образац Т-01: Захтјев за признање права заштите топографије

Образац Т-02: Захтјев за уписивање промјена имена и/или адресе носиоца права заштите топографије, односно подносиоца пријаве

Додатни лист 1: Подаци о осталим подносиоцима пријаве

Додатни лист 2: Подаци о осталим ствараоцима топографије

Образац Т-03: Захтјев за уписивање преноса права заштите топографије, односно права из пријаве

Образац Т-04: Захтјев за уписивање лиценце права заштите топографије, односно права из пријаве у одговарајући регистар

Образац Т-05: Захтјев за уписивање залогe права заштите топографије, односно права из пријаве у одговарајући регистар

Образац Т-06: Предлог за проглашавање ништавим рјешења о признању права заштите топографије