Обрасци-патент

 

Обрасце за патенте можете преузети избором назива обрасца.

Поступак за признање патента

Образац П-01: Захтјев за признање патента

Образац П-02: Захтјев за испитивање услова за признање патента

Образац П-03: Захтјев за уписивање проширеног европског патента у регистар

Образац П-04: Захтјев за уписивање промјене у регистар

Образац П-05: Захтјев за наставак поступка

Образац П-06: Предлог за поновно успостављање права

Образац П-07: Захтјев за издавање свједоџбе о додатној заштити

Образац П-08: Захтјев за исправљање грешке

Образац П-09: Захтјев за уписивање лиценце у регистар

Образац П-10: Захтјев за уписивање промјене представника у регистар

Образац П-11: Предлог за проглашавање рјешења о признању патента ништавим

Додатни лист 1: Подаци о осталим подносиоцима пријаве

Додатни лист 2: Подаци о осталим представницима

Додатни лист 3: Подаци о осталим проналазачима

Додатни лист 4: Annex 4: PCT applications details

Додатни лист 5: Подаци о вишеструком праву првенства