Ауторско право и сродна права

Ауторско право настаје истовремено са настанком ауторског дјела. То значи да за стицање и одржавање ауторскоправне заштите није прописан управни поступак пред одређеним државним органом, нити је потребно испунити било какве формалности или плаћати таксу. У складу с тим, не постоји регистар заштићених ауторских дјела.