Приступ информацијама

Водич за приступ информацијама Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине урађен је како би помогао подносиоцима захтјева у остваривању права приступа информацијама у складу с одредбама Закона о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 28/00, 45/06, 102/09 и 62/11).

Водич можете погледати овдје.

Рјешење о именовању службеника за информисање

Формулар захтјева за приступ информацијама можете преузети овдје.

Одговори ЗОСПИ

Извјештај о захтјевима за слободан приступ информацијама – 2023.

Напомена: Поступак увида у документацију која се односи  на жигове регулисан је чланком 13. Закона о жигу („Службени гласник БиХ“, број: 53/10), те у складу са наведеним, информације о жиговима о којима Институт за интелектуалну својину БиХ води службену евиденцију не потпадају под информације у смислу одредаба Закона о слободи приступа информацијама.