Обрасци-индустријски дизајн

 

Обрасце за индустријски дизајн можете преузети избором назива обрасца.

Образац Д-01: Захтјев за признање индустријског дизајна

Образац Д-02: Образац за достављање приказа уз Д-01

Образац Д-03: Захтјев за раздвајање вишеструке пријаве индустријског дизајна

Образац Д-03А: Захтјев за раздвајање регистрованог индустријског дизајна

Образац Д-04: Захтјев за претварање пријаве патента у пријаву индустријског дизајна или обратно

Образац Д-04А: Захтјев за уписивање промјена имена и адресе носиоца индустријског дизајна, односно подносиоца пријаве у одговарајући регистар

Образац Д-04Б: Захтјев за уписивање преноса индустријског дизајна, односно права из пријаве у одговарајући регистар

Образац Д-05: Захтјев за уписивање лиценце или франшизе индустријског дизајна, односно права из пријаве у одговарајући регистар

Образац Д-05А: Захтјев за уписивање залоге индустријског дизајна, односно права из пријаве у одговарајући регистар

Образац Д-06: Захтјев за продужење важења индустријског дизајна

Образац Д-07: Предлог за проглашавање ништавим рјешења о признању индустријског дизајна

Образац Д-08: Захтјев за претраживање регистра пријава и регистра индустријског дизајна

Образац Д-09: Захтјев за међународно регистровање индустријског дизајна

Додатни лист 1: Подаци о осталим подносиоцима пријаве

Додатни лист 5: Подаци о осталим ауторима

Додатни лист 7: Подаци о вишеструком праву првенства

Образац ПЗ-01: Захтјев за уписивање промјене представника